PBL weer in mineur: Veel landen zijn ongeloofwaardig als het gaat om de Parijse klimaatdoelen

Michel den Elzen, PBL. Van een onzer correspondenten. Veel landen hebben beloofd hun uitstoot van broeikasgassen rond het midden van de eeuw tot bijna nul terug te brengen, terwijl ze de resterende uitstoot compenseren: netto nul. Veel van die netto-nuldoelen zijn echter niet wettelijk bindend en gaan ook niet gepaard met een langetermijn [...]