Breaking news: Nederlandse leger valt Duitsland binnen!

Premier Rutte spreekt het volk toe om 19.00u 5.15u Betrouwbare bronnen bij defensie meldden zojuist dat het Nederlandse leger vannacht in een streng geheime bliksemactie Duitsland is binnengevallen. Onbevestigde berichten noemen Oldenzaal als de plaats van waaruit onze troepen de Duitse grens overgetrokken zijn. Posities zouden zijn ingenomen en versterkt op de lijn Oldenzaal - [...]

Ecomodernisme versus extreem ecologisme

Een gastbijdrage van Paul Scheffer. De klimaat cum duurzaamheidshype wordt in toenemende mate gepercipieerd als het product van een elitair, ideologisch gedreven ecologisme. Daartegen is van verschillende kanten verzet gerezen, niet alleen vanuit de bevolking, zoals de gele hesjes in Frankrijk, maar ook van de kant van regeringen, zoals de Oost-Europese landen binnen de Europese [...]

Door |3 september 2019|146 Reacties

Marco Visscher: ‘De energietransitie: Naar een fossielvrije toekomst, maar hoe?’

Marco Visscher. Foto: Rikkert Harink. Als wetenschapsjournalist volgt Marco Visscher de verduurzaming al bijna twintig jaar. Hij schreef over cradle-to-cradle, de waterstofeconomie, klimaatvluchtelingen, transition towns, de invloed van vleesconsumptie op de CO2–uitstoot enz. enz. Hij was er getuige van dat onderwerpen rondom de duurzame energie doorbraken naar een groter publiek. En nu wordt [...]

Door |10 november 2018|42 Reacties

Ecomodernisme

Een gastbijdrage van Peter van Beurden. Dat de mens nadrukkelijk veel aan het aardoppervlak heeft veranderd lijkt me duidelijk. Dat dit ook klimaateffecten heeft op kleinere én grotere schaal is meetbaar en zichtbaar. Hitte-eilandeffect, door toename van akkerland en weilanden en boskap het veranderen van de kortere en de langere koolstofkringloop. Of de natuur dat [...]

Door |30 juli 2018|47 Reacties

Als zonne-energie en windenergie zo goedkoop zijn, waarom zijn de elektriciteitsprijzen dan zo hoog?

Gisteren schonk Jan Jacobs aandacht aan de Amerikaanse ecomodernist Mike Shellenberger. Onder de titel, 'A question that gives pause: If Solar And Wind Are So Cheap, Why Are They Making Electricity So Expensive?', schreef Shellenberger onlangs een 'posting' voor WUWT. Ik pik er een aantal alementen uit. Over the last year, the media have published [...]

Door |22 mei 2018|25 Reacties

De olifant aan de tafel van Wiebes is … kernenergie

Een gastbijdrage van Olguita Oudendijk en Joost van Kasteren. Minister Eric Wiebes en klimaatcoördinator Ed Nijpels hebben bij de klimaattafels, die ze onlangs hebben opgetuigd, de kernenergiesector in zijn geheel uitgesloten. Het kabinet vestigt daarmee alle hoop op wind, zon en biomassa. De vraag is of dat verstandig is. Want, kijk naar Duitsland, dat zet [...]

Door |11 april 2018|40 Reacties