Als zonne-energie en windenergie zo goedkoop zijn, waarom zijn de elektriciteitsprijzen dan zo hoog?

Gisteren schonk Jan Jacobs aandacht aan de Amerikaanse ecomodernist Mike Shellenberger. Onder de titel, 'A question that gives pause: If Solar And Wind Are So Cheap, Why Are They Making Electricity So Expensive?', schreef Shellenberger onlangs een 'posting' voor WUWT. Ik pik er een aantal alementen uit. Over the last year, the media have published [...]

Door |22 mei 2018|25 Reacties

De olifant aan de tafel van Wiebes is … kernenergie

Een gastbijdrage van Olguita Oudendijk en Joost van Kasteren. Minister Eric Wiebes en klimaatcoördinator Ed Nijpels hebben bij de klimaattafels, die ze onlangs hebben opgetuigd, de kernenergiesector in zijn geheel uitgesloten. Het kabinet vestigt daarmee alle hoop op wind, zon en biomassa. De vraag is of dat verstandig is. Want, kijk naar Duitsland, dat zet [...]

Door |11 april 2018|40 Reacties

Is mest-injectie netto slechter voor weidevogels dan ‘de intensivering’?

De nieuwe weidevogels van mestinjectie-land, kokmeeuwen vallen aan op bodemleven na mestinjectie De gifgroene mest-injectielanderijen, je hoort er geen voorjaarsgejubel van de kievit die enkel nog boven stoppelvelden duikelt. Stille Lente is nu vrijwel overal een feit in Friesland, de dystopie van Rachel Carson (1962), nergens zingen nog leeuweriken. Wel wemelt het na [...]

Door |21 maart 2017|13 Reacties