Na petitie: TU Delft wil Studium Generale over klimaatvisies en oorzaken klimaat

Jan Asselbergs. Van een onzer correspondenten. Uit een gesprek tussen de TUD-top en petitionaris Ir. Jan Asselbergs zijn door de TUD toezeggingen gedaan blijkens de notulen die Climategate.nl heeft ingezien. De TUD Alumnus wist ruim 23.000 handtekeningen te verzamelen tegen het verlenen van een eredoctoraat aan Eurocommissaris Frans Timmermans. De grote weerstand kon [...]

Door |28 januari 2022|30 Reacties

Een ontspoorde e-mailwisseling met prof. J.W. Romeijn van de Rijks Universiteit Groningen: waarom geen antwoord meer op vragen van de journalist?

Prof. J.W. Romeijn. Een gastbijdrage van Jan van Friesland. Wat eraan voorafging. Ik wilde onderzoeken of de klimaatmissie van de TU Delft, die stelt dat er geen twijfel mag zijn over de oorzaken van klimaatverandering, een wetenschappelijk houdbaar standpunt is en zocht een wetenschapper met expertise om zijn visie. Twijfel is een belangrijk [...]

Door |23 januari 2022|122 Reacties

Ingenieurswetenschappen onmisbaar voor duurzame toekomst

Guus Berkhout. Een gastbijdrage van Guus Berkhout (alumnus TU Delft) Al decennialang krijgen we van onheilsprofeten te horen dat mens en aarde ten dode zijn opgeschreven als er niet snel en drastisch wordt ingegrepen (‘Great Reset’). De mens leeft daardoor steeds meer in een angstcultuur en wordt er van hem geëist zijn leven [...]

Door |21 januari 2022|55 Reacties

Frans Timmermans en de brute dictatuur van zijn mening

Frans Timmermans. Van een onzer correspondenten. Het debat over het toekennen van het TUD eredoctoraat aan Frans Timmermans is nog niet ten einde. Het gaat in essentie over fundamentele vragen over wetenschap in het algemeen en klimaatwetenschap in het bijzonder die in een debat aan de orde zouden moeten komen. Maar hoe? En [...]

Door |19 januari 2022|32 Reacties