Stemmen in de pers over Eunice

Van een onzer correspondenten. De storm Eunice die gisteren en vannacht over ons land joeg, dankt haar naam aan het KNMI. Eunice staat voor de respectabele Amerikaanse onderzoekster Eunice Foote uit de negentiende eeuw. Het KNMI schrijft dat ze een pionier was in het onderzoek naar de opwarming van lucht door de zon en hoe [...]