Falend overheidsbeleid

Een bijdrage van Ap Cloosterman. Evenals vele andere landen, wordt Nederland met een ongekende opeenstapeling van - deels vermeende maar ook èchte - problemen geconfronteerd, zoals uitstoot kooldioxide (CO2) (een modelmatig-gegenereerd virtueel probleem); uitstoot stikstof (NH3 en NOx) (een modelmatig-gegenereerd virtueel probleem), het welzijn van gezinnen van vele veeboeren: onteigenen, verplicht verhuizen, geen uitzicht voor [...]