Toenemend en onverveerd klimaatrealisme in gemeenteraden

Van een onzer correspondenten. Het viel niet mee voor een aantal nationale politici de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zo te framen dat het toch op een overwinning leek. Bij veel partijen werd er in ieder geval naarstig champagne gedronken. Klimaat kwam amper als thema naar voren tijdens de debatten vooraf. In de aanloop naar de [...]