Groen kolonialisme: het dwingend opleggen van wind en zonne-energie aan de derde wereld zet vooral de armen op achterstand

Van een onzer correspondenten. Auteur: Dale Hurd. Een vast onderdeel op VN-klimaattoppen is een speciale presentatie van inheemse groepen of vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden die waarschuwen dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor hun manier van leven. Maar praat met leiders uit die derde wereld en je hoort een hele andere zorg: hoe gedwongen te worden om maar groene [...]