In Memoriam Jeroen Hetzler

Met grote droefenis geven wij kennis van het overlijden van Jeroen Hetzler – gedurende vele jaren een van de sterauteurs op Climategate.nl. Jeroen Hetzler werd geboren in 1949. Hij studeerde aan de toen geheten Universiteit Wageningen tropische bosbouw/bosbedrijfseconomie. Studeerde af in 1979 en trad in dienst bij de toen geheten AMRO Bank, thans ABN AMRO. [...]