Bill Gates verovert de wereld met kleine kernreactoren

Bill Gates. Van een onzer correspondenten. Het door miljardair Bill Gates opgerichte TerraPower heeft 750 miljoen dollar (ruim 736 miljoen euro) aan investeringen opgehaald voor de ontwikkeling van kleinschalige kernreactoren. De roep om kleine kernreactoren wordt wereldwijd almaar groter. Steeds meer landen zien kernenergie als alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarmee is kernenergie, naar [...]