Huidige klimaatbeleid betekent economische zelfmoord

Onze welvaart is te danken aan fossiele energie. En gastbijdrage van Ferdinand Meeus. Ook al is de gemiddelde wereldtemperatuur de afgelopen honderdvijftig jaar maar met 1°C gestegen en neemt het aantal klimaatcatastrofen gestadig af, toch moeten we geloven in een desastreuze klimaatverandering op basis van extreme en betwistbare klimaatmodellen. Dus moet de CO2-uitstoot tegen 2050 naar [...]