Planbureau voor de leefomgeving laakt klimaatbeleid kabinet Rutte IV

Van een onzer correspondenten. Met de uitgesproken verhoogde klimaatambities lijkt het kabinet Rutte IV zichzelf in de voet te schieten. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord een flink pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd en deze plannen leveren volgens het PBL extra reductie op, maar de geraamde daling van de broeikasgasemissies in 2030 loopt nog niet in [...]

Door |2 november 2022|37 Reacties

Kees de Lange over energie en pensioenfondsen

Kees de Lange. Een bijdrage van Kees de Lange. Het Instituut voor Pensioeneducatie maakt podcasts over de pensioensituatie in Nederland. De EU, en in het verlengde daarvan de Nederlandse overheid, ondernemen steeds verdergaande activiteiten om financiële instellingen (banken, pensioenfondsen) te dwingen hun investeringen van het door de deelnemers gespaarde pensioenvermogen te beleggen in [...]

Door |30 oktober 2022|18 Reacties

Brief aan Ierse regering over het energiebeleid

Vandaag stuurde de Ierse partner van Clintel, Irish Cimate Science Forum (ICSF), de volgende brief aan de Ierse politieke leiders over het energiebeleid. Onderwerp: Indiening bij de DECC-raadpleging (Department of the Environment, Climate and Communications) over de continuïteit van de energievoorziening van de Ierse elektriciteits- en aardgassystemen. Aan de politieke leiders van Ierland: Tegen het [...]

Door |17 oktober 2022|12 Reacties

Kaag: internationale benoeming als spin in het web voor klimaatverandering

Sigrid Kaag. Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Minister Kaag van Financiën is per 1 april 2023 co-voorzitter van de Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA). Dat is vorige week bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst en marge van de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank. De benoeming vloeit niet voort uit een roulerings-systeem, [...]

Door |17 oktober 2022|46 Reacties

Milieudefensie dreigt nu zelfs accountants grote bedrijven

Donald Pols, directeur Milieudefensie. Van een onzer correspondenten. Niet alleen grote bedrijven worden door Milieudefensie aangeklaagd, maar inmiddels ook hun accountants. De milieu-activist probeert in een nietsontziende juridische klimaatactie steeds meer greep te krijgen op het bedrijfsleven. Vier grote accountantskantoren zijn aangeschreven. ‘Accountants moeten gevaarlijke klimaatverandering aanmerken als kernpunten in de controle van [...]

Door |27 september 2022|37 Reacties