Vlaamse Jeugdraad: ‘Geef in kleuterklas al les over het klimaat’

Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. De Vlaamse Jeugdraad doet een oproep om kinderen en jongeren op vroege leeftijd al te informeren over klimaatverandering. Het thema zou moeten worden opgenomen in de leerplannen en in de kleuterklas al een rol moeten spelen. De raad stelt dat het gebrek aan actiegerichtheid en wetenschappelijke kennis [...]