Een wereld van vraagtekens bij Rijkswaterstaat over de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s

Bij de Goereese Sluis in de Haringvlietdam bij Stellendam is tijdelijk een tekstkar geplaatst. Vanwege langdurige droogte en verzilting wordt er uitsluitend bij eb geschut. Hierdoor wordt er geen zoutwater binnengelaten. Bron: Rijkswaterstaat/Henri Cormont. Van een onzer correspondenten. Wat betekenen de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s voor Rijkswaterstaat? De klimaatverandering die we nu meemaken zet de [...]