Oproep: Hou uw kinderen weg van het Nationaal Jeugdinstituut !

Van een onzer correspondenten. Wat het Nationaal Jeugdinstituut met klimaatverandering te maken heeft is een groot raadsel. Het heeft zelf geen expertise op dit zeer complexe terrein en kent niet het wetenschappelijke debat. Daar waar een universiteit als de TU Delft wetenschappelijke twijfel toelaat in het missiestatement over wat nou de oorzaak is van de klimaatverandering, is [...]