Klimaatbevlogen Rode Kruis-professor wordt baas KNMI

Maarten van Aalst. Foto Rode Kruis. Van een onzer correspondenten. Vorige week heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van prof. dr. Maarten van Aalst als nieuwe hoofddirecteur, tevens Chief Science Officer van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Hij volgt 1 februari 2023 aanstaande prof. dr. Gerard van der Steenhoven op, die [...]