Klimaatovereenkomst van Parijs: een wassen neus

  Zoals trouwe lezers zich zullen herinneren, zijn wij op Climategate.nl reeds van het begin af aan kritisch geweest ten aanzien van de klimaatovereenkomst van Parijs, die niet meer was dan een verzameling nationale intentieverklaringen om de CO2–uitstoot te verminderen. Maar deze hadden niet het karakter van verplichtingen en er stond geen straf op niet–nakoming. [...]

Door |30 juni 2018|71 Reacties

Commentaar op NNV-bestuursstandpunt over samenhang klimaatverandering en energieverbruik

Paul Braat. Een gastbijdrage van Paul Braat.   Het NNV-bestuursstandpunt is een opvallend slecht stuk, een natuurkundige vereniging onwaardig. De eenzijdige en onvolledige opstelling is alleen te begrijpen vanuit de politieke dwang, waaraan het stuk blijkbaar moet voldoen. Interessant zijn vooral de zaken die het NNV-bestuur verzwijgt. Enkele kritische opmerkingen: Feit 1. Het NNV-standpunt betreft [...]

Door |7 november 2017|75 Reacties

Pseudo-natuurkunde van het NNV-bestuur

Kees le Pair / Kees de Lange. Onlangs verscheen op de website van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) een notitie onder de titel “NNV-bestuursstandpunt over de samenhang tussen klimaatverandering en energiegebruik”. Op de handelwijze van het NNV-bestuur hebben enkelen van ons, (Kees de Lange & Kees le Pair) leden van de NNV, separaat gereageerd. In [...]

Door |6 november 2017|49 Reacties

Natuurkunde bij handopsteken

  Een bijdrage van Kees de Lange en Kees le Pair. De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) doet het weer. Het bestuur is al jaren bezig het klimaatalarmisme als officieel verenigingsstandpunt te bevorderen, maar tot dusver met niet veel succes. Eenzijdige gemanipuleerde symposia met voor het doel geselecteerde sprekers, het zo veel mogelijk doodzwijgen van onwelgevallige [...]

Door |4 november 2017|85 Reacties