Ombuigingslijst Financiën: kernenergie kan worden geschrapt, klimaatfonds ook

Van een onzer correspondenten. Het ministerie van Financiën heeft een ‘Ombuigingslijst’ gepubliceerd met daarin mogelijkheden om de uitgaven van de Staat te verlagen en de gevolgen van die maatregelen. De lijst gaat over alle beleidsterreinen, dus ook over energie- en klimaatbeleid en het Klimaatfonds. Te denken valt aan het verder aanscherpen van de CO2 heffing. [...]