Bodemberoering excuus overheid en ecofanatici voor vissertje pesten

Voor de SWNM maakte ik de nieuwe Bodemwijzer 2012, die dit weekend verscheen. Daarbij zet ik de invloed van visserij op de zandige Noordzeebodem in perspectief: hoe groot is die impact nu IN VERHOUDING TOT de vele andere invloeden, zoals stormen, getijdenstromingen, zandwinning, Tweede Maasvlakte, gaswinning enzovoort. Bodemberoering door visserij als ‘probleem’ is kunstmatig opgeblazen. [...]

Door |12 november 2012|1 Reactie

ASC-keurmerk voor kweekvis weinig meerwaarde

Wat is de meerwaarde van nog meer milieukeurmerken? Deze week krijgt het Wereld Natuur Fonds een gratis voorpagina-advertentie van Visserijnieuws: We lezen een jubelbericht over het ASC-keurmerk, een kweekviskeurmerk-zuster van MSC- dat ‘de nieuwe standaard’zal worden aldus het WNF-Stichting de Noordzee-persbericht/Visserijnieuwsbericht. Terwijl er al een tiental keurmerken bestaat voor kweekvis. Het WNF/Stichting de [...]

Door |27 augustus 2012|3 Reacties

Bodemberoering tot de bodem uitgezocht (4)

Het is de vaste strategie van Greenpeace na een procedure, zoals nu tegen de boomkor bij de Raad van State: Hun PR-machine pikt er één punt uit waar ze géén ongelijk kregen en roepen dat ze wonnen, al maakt de rechter gehakt van veel van hun bezwaren. In werkelijkheid heeft de visserijsector een [...]

Door |13 augustus 2012|2 Reacties

Bodemberoering tot de bodem uitgezocht (1)

Momenteel vindt op het Balgzand het onderzoek plaats door Imares naar de invloed van garnalenvisserij op de zeebodem. Nadat de overheid eerst visgebieden dichtgooit voor ‘bodemberoerende’ visserij volgens VIBEG, willen ambtenaren bij het Ministerie van ELI nu begrijpen/rechtvaardigen waaróm ze dat eigenlijk doen. We kunnen vantevoren vaststellen dat dit onderzoek voor besluitvorming géén [...]

Door |17 juli 2012|6 Reacties