Het is niet alleen klimaatverandering: zien we andere oorzaken over ons hoofd?

Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. In e.360.yale is een interessant artikel verschenen wat een genuanceerde kijk geeft op de ware oorzaken van ‘natuurlijke’ rampen van overstromingen tot hongersnoden. Een groeiend aantal wetenschappers waarschuwt, zo stelt het artikel, dat het voortdurend maar toeschrijven van natuurrampen als gevolg van klimaatverandering, andere oorzaken buiten beeld [...]