Amper aandacht voor klimaat op aandeelhoudersvergaderingen

Van een onzer correspondenten. Slechts 2 procent van de aandeelhouders-voorstellen in 2021 had betrekking op klimaat c.q. milieu. Dat blijkt uit een analyse van NGO Planet Tracker. Een opvallende conclusie in een tijd waarin steeds meer aandeelhouders spreken over de invloed die zij kunnen uitoefenen op bedrijven. Van de 12.492 voorstellen die in 2021 wereldwijd [...]