Liever geen plek meer voor D66 in nieuwe provinciebesturen

Foto Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Jan Terlouw trok de theaterzalen langs met een lege stoel, een stoel voor iemand van de toekomstige generatie. De lege stoel zou verwijzen naar politieke bekommernis over het klimaat en duurzaamheid. Inmiddels lijkt D66 zich te verslikken in de eigen klimaat-tralala. Immers, de stoel waar D66 op [...]