Het energieprobleem in de 21ste eeuw

Fred Udo. Bijdragen Fred Udo aan het ronde tafelgesprek van de Tweede Kamer over klimaatbeleid. Gesproken tekst Mijn bijdrage beperkt zich tot een bespreking van windenergie, het voornaamste middel, dat wordt ingezet om om de stroomproductie te vergroenen. Een overzicht van 20 jaar kritiek op windenergie kunt u vinden op mijn website, die [...]

Door |3 november 2018|58 Reacties

Klimaatbeleid: wie gaat de rekening betalen?

Gerard Reijn schreef onlangs in de Volkskrant: Rapport: laagste inkomens betalen het meest aan klimaatbeleid, Rutte III versterkt die ongelijkheid De laagste inkomens betaalden al relatief het meest aan het klimaatbeleid, maar het beleid van het kabinet-Rutte III versterkt die ongelijkheid nog. Dit staat in een rapport dat Milieudefensie heeft laten opstellen door onderzoeksbureau CE Delft [...]

Door |8 februari 2018|68 Reacties

Schrikbeeld van Milieudefensie: lage inkomens slachtoffer van klimaatbeleid

Donald Pols, Milieudefensie. Onder de titel, 'Lage inkomens dreigen op te draaien voor klimaatkosten groen', schonk Frank Straver in Trouw aandacht aan een noodkreet van directeur Donald Pols van Milieudefensie. Ik citeer: Milieudefensie voorziet een ‘sociale kloof’ als de kosten van het klimaatbeleid niet rechtvaardiger worden verdeeld. De ene wijk vol energieneutrale huizen met stekkerauto’s [...]

Door |21 juli 2017|21 Reacties