Heide, woeste gronden en stikstof

  De natuurwaarden van heide en stuifzand en de effecten van het menselijk handelen. Een bijdrage van Hugo Matthijssen. In de 18e en 19e eeuw was de mest voorziening van de akkers rond de Drentse dorpen afhankelijk van plaggen en begrazing. De schapen werden ingezet om de grond verder van het dorp te begrazen. ‘s [...]

Door |16 juli 2019|91 Reacties

Magnum-centrale stookt in één jaar gehele Veluwe op

Bomenkerkhof. Gemeenten gaan steeds lichtzinniger om met hun groen. Een bijdrage van Rypke Zeilmaker. Wanneer je in plaats van steenkool op hout gaat stoken in een elektrische energie-centrale van 1311 MW (Eemshaven) moet je per uur 13 hectare bos kaal kappen, om aan de houtvraag te voldoen. Dat kun je zelf eenvoudig berekenen, [...]

Door |24 november 2018|59 Reacties

Brandhout is slechter dan kolen, olie en gas

Leffert Oldenkamp. Een gastbijdrage van Leffert Oldenkamp. “Met zonnecellen en windmolens is de energieopbrengst nog zo gering dat we de nodige verlaging van de CO2-uitstoot bij lange na niet halen. Terwijl twee miljard arme mensen op aarde nog steeds afhankelijk zijn van brandhout om hun potje eten te kunnen koken (bron: Voedsel- en [...]

Door |1 september 2018|100 Reacties

Gelderse motie tegen boskap Natuurmonumenten Nationaal Park (…)Veluwezoom

De Veluwe in beter tijden...nu heet dit 'biomassa' voor de 'baaiobeest iekonomie' Natuurmonumenten besteedde met 3 campagneclubs tonnen euro's om via juridische druk garnalenvissers op 31 mei te doen tekenen voor VIBEG2: inleveren van 108 vierkante kilometer visgebied,  tegen 'natuurverstoring'. In Nationaal Park de Veluwezoom kapt Natuurmonumenten zoveel bos voor o.a. biomassacentrales, dat Stichting Kritisch Bosbeheer [...]

Door |5 juni 2017|10 Reacties

Subsidieplantages? Brand goed voor Staatsbosbeheer-heide, slecht voor Natuurmonumenten-heide

Zonder ontheffing voor de Flora en Faunawet zette Staatsbosbeheer 16 februari in het Bargerveen bij Emmen een stuk met pijpenstrootje (gras) overgroeide heide in de brand, om 'de heide een impuls te geven'. Maar als op de heide van het Fochtelooer Veen bij Veenhuizen exact een maand later spontaan- dus op natuurlijke wijze- brand ontstaat en pijpenstrootje [...]

Door |29 april 2015|3 Reacties

Flevoland verdampte 140 miljoen euro geflopte natuurontwikkeling, wil onbeperkt vogels uitroeien Lelystad Airport

Nieuwe Wilderkitsch. De ganzenlandingsbaan van de Oostvaardersplassen is garantie voor vogelaanvaringen met vliegtuigen Kabinet Rutte2 wil-gesteund door een Kamermeerderheid- de uitbreiding van Lelystad Airport voor 2018 doorduwen, en april beslist de Raad van State over de haalbaarheid na eerdere pogingen naar de prullenbak te verwijzen. Er bestaan sterke vraagtekens bij de te verwachten vogel'overlast': [...]

Door |2 maart 2015|3 Reacties

Frans Vera op juiste pad! 24.000 euro oprotpremie Staatsbosbeheer voor ’s lands grootste grazer…

  Het jaar 2014 Kende vele ecologische  hoogte- en dieptepunten en daarbij mag het pensioen van Staatsbosbeheer's huisecoloog Frans Vera niet onvermeld blijven.  Vera bereikte in juni 2014 de pensioen gerechtigde leeftijd, een mooi moment om te stoppen. Maar de Nederlandse natuur is nog niet van deze graasspecialist af zo bleek recent. Frans staat als [...]

Door |12 december 2014|7 Reacties