Controverses over rol rechter bij klimaatbeleid

Joost Sneller, D66. Foto NOS. Van een onzer correspondenten. Het D’66 kamerlid Joost Sneller schrijft vandaag in Trouw dat de rechter niet kan worden verweten zich politiek te gedragen als het gaat om o.a. klimaatbeleid. Hij stelt: ‘De rechter regeert in Nederland, niet de politiek. Je hoort het meer en meer. Het in [...]