Van der Plas BBB: ‘Ja, ik ben lid van de Twijfelbrigade en daar ben ik trots op.’

Van een onzer correspondenten. Het leek erop dat het woord twijfelbrigade in het museum van de klimaatverandering zou zijn bijgezet. Het begrip kreeg ooit lading toen het als boektitel verscheen en wilde aangeven dat mensen maar beter geen kritischevragen kunnen stellen als het over klimaatverandering gaat. Zo klonk het toen: ‘Een speurtocht naar de motieven [...]