Rechter is geen wetgever-plaatsvervanger

Vrouwe Justitia. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. De uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak blijft de gemoederen bezig houden. Verwonderlijk is dit niet, want elk weldenkend mens voelt dat er iets niet deugt aan die uitspraak. Dit is terecht, want het riekt naar zowel politiek bedrijven als een hypothese poneren als [...]

Door |22 februari 2020|101 Reacties

Bedenkelijke rechtspraak

Afshin Ellian. Schermafbeelding. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Hierover schreef Afshin Ellian een artikel dat zeer de moeite van kennisname waard is. Omdat het zeer waarschijnlijk achter een betaalmuur zit, zal ik in ruime mate delen ervan citeren: De Hoge Raad zegt dat Stichting Urgenda, een Nederlandse organisatie die zich ten doel stelt [...]

Door |12 februari 2020|96 Reacties

Urgenda-uitspraak Hoge Raad in strijd met algemeen belang

Beelden Hoge Raad. Een gastbijdrage van prof. Jos Teunissen. Noot Hoofdredacteur: Dit is een lange bijdrage en zware kost, in het bijzonder voor niet-juristen. Maar het is een zeer doorwrochte analyse met originele invalshoeken. Als niet-jurist kostte het mij grote inspanning om de bijdrage tot het einde toe door te lezen. Maar ik [...]

Door |1 januari 2020|115 Reacties

In het pak genaaid in Urgenda-zaak

Foto: Urgenda. Opzettelijk slap verweer staat oorzaak verlies rechtszaak. Een gastbijdrage van Willem 77. Het wrange, maar eigenlijk ook wel logische oordeel van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak komt simpelweg voort uit het feit dat de Nederlandse Staat (lees: de Regering) de ‘FEITEN’ niet zou hebben aangevochten die in de allereerste rechtszaak [...]

Door |29 december 2019|99 Reacties

Scientivist Jan Rotmans noemt Thierry Baudet ‘vlerk’

Jan Rotmans. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Hoogleraar Jan Rotmans (Erasmus-Universiteit) is een hoofdrolspeler in het verhitte klimaatdebat. Voor vrienden is de transitieprofessor een inspiratiebron, voor vijanden een onheilsprofeet. Zelf noemt de Urgenda-oprichter zich liever scientivist: wetenschapper én activist. In gesprek met De Telegraaf legt hij uit wat hem drijft en waarom ’zijn’ [...]

Door |1 april 2019|150 Reacties