Worden walvissen gedood door offshore windenergie?

Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Auteur: David Wojick, Blijf ze maar zien als ‘gewone verkeersongevallen’ in zee. De aanvaringsdoden zouden immers dan niet direct toe te schrijven zijn aan de geluidsmuur van het OSW-project (Offshore Wind Project), dus wie zou het weten? Laten we ons concentreren op het monstrueuze Virginia fase 1 [...]