Mensen vergiftigen om de planeet te redden

Wat te doen met versleten windmolenwieken? Auteur: Ian Plimer (Australië). Vertaling: Jan Smelik. De wieken van milieuvriendelijke, gesubsidieerde vogel- en vleermuishakkende inefficiënte windturbines hebben een korte levensduur en kunnen niet worden gerecycled. Ze wegen minstens 10-20 ton, zijn 40-60 meter lang, moeten om de 15 jaar of minder worden vervangen en zijn samengesteld [...]

Door |24 november 2022|41 Reacties

Hoe meer wind- en zonne-energie, hoe moeilijker het wordt deze in te passen in het elektriciteitsnet

Foto: Shutterstock. Auteur: Planning Engineer. Vertaling: Martien de Wit. Er zijn mensen, die geloven dat een toename van het aantal wind- en zonneprojecten de latere vooruitgang van deze hulpbronnen zal vergemakkelijken. Niets is minder waar. Het verhogen van de penetratieniveaus van wind- en zonne-energie is als sisyfusarbeid, behalve dat het erger is. De [...]

Door |16 oktober 2022|20 Reacties

Worden walvissen gedood door offshore windenergie?

Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Auteur: David Wojick, Blijf ze maar zien als ‘gewone verkeersongevallen’ in zee. De aanvaringsdoden zouden immers dan niet direct toe te schrijven zijn aan de geluidsmuur van het OSW-project (Offshore Wind Project), dus wie zou het weten? Laten we ons concentreren op het monstrueuze Virginia fase 1 [...]

Door |8 oktober 2022|15 Reacties

Nooit meer slapen: toenmalig kabinet schoof lawaairapport windmolens in la

Van een onzer correspondenten. Omwonenden van windmolens worden met de geluidsregels onvoldoende beschermd tegen overlast. De geluidsnormen voor windmolens houden geen rekening met de zogenoemde ‘piekbelasting’: lawaaipieken waardoor omwonenden niet kunnen slapen. Dat blijkt uit een inspectierapport uit 2009 van de VROM-inspectie dat Zembla na een beroep op de Wet open overheid (Woo) in handen [...]

Door |29 september 2022|18 Reacties