Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet

Boekpresentatie, 13 januari 2023. Van een onzer correspondenten. Voor een stampvolle zaal in Scheveningen liet Prof. Guus Berkhout zien waar de knelpunten in het huidige politieke debat zitten, maar zijn nadruk lag op het aandragen van hoopvolle oplossingen. Na een korte inleiding van em. prof. ir Karel Wakker, voormalig bestuurder van TU Delft, hier de [...]

Door |21 januari 2023|27 Reacties

Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet

Nieuw boek kondigt grootste hervorming van Nederland aan sinds Thorbecke Resumé door de auteur Guus Berkhout. Mensen die vinden dat het niet goed gaat met ons mooie land, die zich doodschamen voor het groeiend aantal voedselbanken en daklozen, die zich grote zorgen maken over de toenemende invloed van de georganiseerde misdaad, die het spuugzat zijn [...]

Door |23 december 2022|51 Reacties

Geen nieuwe verkiezingen, maar goede bestuurders

Een gastbijdrage van Guus Berkhout. De kabinetsformatie is gestart op 18 maart jl. We zijn nu een half jaar(!) verder en er is nog helemaal niets gepresteerd. Iedereen ruziet met iedereen, bewindslieden verlaten het zinkende schip en dringende problemen blijven liggen. Burgers krijgen de rekening gepresenteerd. De politieke elite laat al vele jaren zien niet [...]

Door |24 september 2021|100 Reacties