Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

Biomassa in Wonderland

Door |13 april 2017|

Onlangs zond 'Zembla' een interessante en kritische documentaire uit, 'Bos als brandstof', over het gebruik van biomassa (houtpellets of houtsnippers) als bijstook van kolencentrales. Helaas, zoals zo vaak als het om 'klimaat' gaat, begon de documentaire weer met een brokje desinformatie met beelden van Laurent Fabius, voorzitter van de klimaatconferentie van Parijs, die concludeert: 'l'accord [...]

Klimaattop verkoopt broodje aap met bosplan als rookgordijn biomassastook

Door |25 oktober 2016|

Mark Rutte en Sharon Dijksma willen aandacht afleiden van corruptie rond klimaatbeleid NL Rijksoverheid.nl lanceert met de Klimaattop een broodje Aap-plan:  Staatsbosbeheer zou 100 duizend hectare bos gaan bijplanten. Dat verhaal dient de Rijksoverheid als diversiestrategie voor de kritiek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, recent nog verwoord in 'The Great Carbon Scam' in [...]

Minder CO2–uitstoot met aardgas dan met biomassa

Door |14 september 2015|

Een gastbijdrage van Sjak Lomme en Leffert Oldenkamp. In het laatste nummer van VORK stond onderstaand artikel van Sjak Lomme en Leffert Oldenkamp over biomassa. (Voor de website van Vork zie hier.) Sjak Lomme Om de klimaatdoelstellingen te halen zet de Nederlandse overheid zwaar in op het verbranden van biomassa, vooral hout, voor [...]

Houtwereld zet de zaag in biomassa Energieakkoord

Door |3 mei 2015|

Het Energieakkoord van Ed Nijpels, bouwsector, nutsbedrijven en fondsenwervende entiteiten (Greenpeace/ Natuur en Milieu) dunt de bosvoorraad uit, verhoogt de CO2-uitstoot en bovendien botsen klimaatdoelen met doelen voor biodiversiteit. Dat is in het kort de boodschap van het artikel 'Biomassa, ongeschikte bron van energie en bron van twisten' in het vakblad voor de houtsector Houtwereld van afgelopen [...]

 3

Rudy Rabbinge bijt in Milieu wetenschappelijk van zich af: biomassabeleid Energieakkoord destructief

Door |24 maart 2015|

Grootschalige verwoesting bossen Zuidoost Verenigde Staten door Europese biomassasubsidies Productie-ecoloog Rudy Rabbinge verdedigt in het tijdschrift Milieu het KNAW-rapport, waarbij ze een exit-strategie bepleiten voor biomassa als energiebron. Dit nadat Groninger biomassa-belanghebbende Andre Faaij het KNAW-rapport affakkelde in media met allerlei krachttermen. KNAW-medeauteur Martijn Katan merkte  in de Vork al op dat de biomassalobby wetenschappelijk zo zwakt [...]

 2

Kwikemissies biomassa een groeiend probleem, dankzij milieubeweging

Door |13 maart 2015|

Alle planten accumuleren kwik in bladeren en stam Greenpeace en Natuur en Milieu procederen tegen kwikemissies van de RWE-Kolencentrale in de Eemshaven, maar Greenpeace gaat tegelijk akkoord met bijstook van biomassa in kolencentrales zo meldt  de Volkskrant. Dat bijstoken verlaagt de efficiency van centrales en verhoogt de kwikemissies. Ook is biomassastook een toenemende bron [...]

 6

Praktijkonderzoek onthult kosten 2 maal marktwaarde: Biomassastook uit lokaal snoeihout dure flop

Door |26 november 2014|

biomassa uit hout: leuke aanvulling, geen vervanging tenzij je alle bossen wilt kaalscheren voor papieren klimaatbeleid.... Praktijkonderzoek van Zilverberg Advies naar de oogst en verwerking van lokaal Elzensingelhout in Friesland (Beetsterzwaag/Friese Wouden) toont dat lokale snoeihout-verwerking tot biomassasnippers een dure flop blijkt. De productiekosten liggen met 7,5 euro per Gigajoule warmteopbrengst liefst een factor twee [...]

NIOZ/Imares-studie bevestigt: geen impact visserij op biomassa schelpdieren kustzone

Door |23 november 2014|

Sterke afname uitgeoefende intensiteit trawling op zeebodem  vanaf 1990, ook in NZ-kustzone, gelijk met afname Spisula: geen verband afname Spisula en vermeende visserijdruk, 1+1 = 2 Hoewel men bij het NIOZ  een rotsvast geloof heeft dat ecologische wonderen plaatsvinden op de zandige Noordzeebodem wanneer je zoveel mogelijk visserij uitsluit, wil het maar niet lukken met het [...]

 3