Klimaatverandering en energietransitie in Nederland

Zeespiegelstijging, metingen versus projectie. Een bijdrage van Ap Cloosterman. Vanaf 1850 is de gemiddelde aardse atmosferische temperatuur met 1,2⁰C gestegen. In Nederland heeft er een gemiddelde temperatuurverhoging van ruim 2⁰C plaats gevonden. Eigenlijk geven bovengenoemde cijfers geen juist beeld van de werkelijkheid. Immers de gemiddelde jaarcijfers, die berekend zijn uit gemiddelde dag- en [...]