Raad van State en klimaatperikelen

Een gastbijdrage van Paul Bouwmeester. In het artikel 489 Zonneweides en de Klimaatwet van 12 april, stelde ik de vraag of het mogelijk was de juridische grond onder zonne- en windparken weg te slaan door eenvoudig te bewijzen, dat ze geen duurzame energie leveren of kunnen leveren. In aansluiting hierop schreef ik de De Nederlandse [...]