Studie wijst uit dat de zon – niet CO2 – mogelijk achter opwarming van de aarde zit

Auteur: Alex Newman (VS). Vertaling: Martien de Wit. Nieuwe, peer-reviewed studie vindt bewijs voor systematische vooringenomenheid in de gegevensselectie van het IPCC van de VN ter ondersteuning van het klimaatveranderingsverhaal. De zon en niet de menselijke uitstoot van kooldioxide (CO2) zou de belangrijkste oorzaak kunnen zijn van de hogere temperaturen in de afgelopen decennia, volgens [...]