Hoernalist Antoon Oosting verdient belastingaanslag 20 miljard euro en verplichte afname windstroom

Opbrengstcurve, windenergie E-on: wisselvallige windstroom kan nooit conventioneel 1 op 1 vervangen Maritiem Nederland toont in een 'waarom bouwen wíj de Noordzee nog niet vol met molens'-artikel van Antoon Oosting hoe de kloof in werkelijkheidsbeleving tussen mainstream-journalisten en intellectueel integere mensen is gegroeid, die weigeren cheerleader van het establishment te zijn. Let wel, [...]