Federatie tot Bederf der Natuurinteresse

Bioloog Arnold van Vliet onderhoudt  de website Natuurkalender.nl. voor zijn stichting Duurzame Ontwikkeling. Deze kalender is met het voorjaar weer onderwerp van krantenartikelen. Verandering in de natuur wordt hier consequent toegeschreven aan CO2-uitstoot. De laatste sneeuw smelt weg en de natuur komt tot leven. We belanden in de dramatische periode van opwarming die voorjaar heet. In de Ryptsjerkster(…) [...]