De mondiale CO2-huishouding: mooie getallen, geveinsde zekerheid, maar hoogst twijfelachtig (deel 3)

Een gastbijdrage van Chris Schoneveld. Voor de vorige delen zie hier en hier. In de vorige twee delen over CO2 heb ik vraagtekens gezet bij de tunnelvisie van de klimaatwetenschap betreffende het aandeel van de mens in de stijgende maar ook fluctuerende CO2 concentratie.  De korte termijn fluctuaties schrijf ik toe aan een oceanische reactie [...]