De dikke duim van dagblad Trouw

Van een onzer correspondenten. Ooit noemde Trouw zichzelf ‘misschien wel de beste krant van Nederland.’ Wat is er nog van over? Qua redactionele klimaatkoers vaart de krant, met het onderliggende protestantse mens-is-schuldig-complex richting een zekere mondiale ondergang. Daarmee behoort de krant tot de meest fanatieke apostelen van het klimaatevangelie. Dit kopte de krant vorige week: [...]