Rechter verklaart klacht over windturbinepark De Monden niet ontvankelijk

Minister Wiebes met Rutger Castricum van 'De Hofbar'. Eerder schonk Climategate.nl aandacht aan het kort geding op 8 oktober jl. over windturbinepark De Monden, aangespannen door het Democratisch Energie Initiatief en het Platform Storm. De rechter heeft geen inhoudelijke uitspraak gedaan, maar de zaak onlangs op procedurele gronden niet ontvankelijk verklaard. Hier een [...]