De klimaatkliek binnen ecologie

Binnen de ecologie bestaat een groeiende naar elkaar verwijzende klimaatliteratuur, die geen nieuwe veldgegevens inbrengt waarin een onomstotelijk verband wordt aangetoond tussen biodiversiteitsontwikkelingen en temperatuurverandering van enkele honderdste graden per generatie van een soort. Maar die desondanks suggereert, in de samenvatting dan en de conclusies, het ei van Columbus te vinden. En waarbij onwetenschappelijk taalgebruik [...]