Nieuw onderzoek naar gezondheidsproblemen door windmolens

  Afbeelding: Ap Cloosterman (2020). In deze afbeelding staat nog 49% i.p.v.de vernieuwde 55%. Een bijdrage van Ap Cloosterman. De Europese Commissie heeft een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU voorgesteld. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 [...]