Mark Rutte bedrijfspoedel klimaatmaffia met groen ‘offer you can’t refuse’

Vandaag debatteert het politiek theater- en twittergezelschap ‘De Tweede Kamer’ over ‘doe eens normaal man’, onparlementair taalgebruik door Geert Wilders, die Job Cohen ‘bedrijfspoedel’noemde. Prachtkans om als Kamerlid met je kop op tv te scoren, zonder dat een debat dossierkennis vraagt of mentale inspanning. ‘Amusing ourselves to death’. Parlement zit bovenop de zaken [...]