Aberdeen: 2% werkeloosheid en “olie stinkt stuk minder dan vis”

Iedereen heeft het over de schaliegasrevolutie, maar eigenlijk gaat het om een veel bredere golf van winning van fossiele brandstoffen die mogelijk is door een hogere olieprijs en betere wintechnieken. Zo ook in Aberdeen waar de werkeloosheid op 2% ligt tegen 8% voor heel Schotland nu eerder verlaten olievelden een renaissance beleven. Edwin van der [...]