Imares wil onder vlag Natura 2000 zelfs invasieve exoot Ensis beschermen

Naar aanleiding van de 'Natuurtop' van Sharon Dijksma haalt de VVD Dalfsen weer het rapport van Iquatro van stal, dat wij op Climategate al behandelden: 48 procent van wat in Nederland 'Brusselse verplichting volgens Natura 2000 heet' is er door mensen van Alterra ingefietst of Nederlandse beleidsambtenaren. Nederland voegt nationale koppen toe aan Europese voorschriften [...]

Door | 2013-06-27T14:58:17+00:00 26 juni 2013|7 Reacties

Imares: Inwisselbare en MAakbare RESultaten

Op het NERN-congres sprak ik Imares-oudgediende bij visserijonderzoek van Imares: Adriaan Rijnsdorp. Eerder onderzocht Imares de visserij al weg voor de overheid/NGO’s uit 25 procent van de Noordzeekustzone in het kader van Natura 2000. Nu hebben ze nóg een onderzoek dat de impact van visserij op de zeebodem moet onderzoeken en schelpdieren, Benthis, [...]

Door | 2013-03-06T12:43:03+00:00 6 maart 2013|5 Reacties

Wageningen Imares ‘masseert’ data discards tongvisserij

Imares gebruikt voor het Ministerie van EL&I in haar rapport in 2011 (C068/11) bij de zelfde tongvisserij constant (veel) hogere discardpercentages voor de zelfde jaartallen, dan voor haar rapport voor het Productschap Vis in 2009 (C049/09). Dat blijkt bij nadere analyse van de discardtabellen in de rapporten (respectievelijk 4.4 en blz 17 tabel [...]

Door | 2013-02-11T13:19:55+00:00 11 februari 2013|4 Reacties