Maria van der Hoeven for president

Op een platform dat beoogt een breed open debat te voeren, gaat het niet aan een stemadvies te geven. Dat gaan we dus ook niet doen. Er zijn inmiddels vele politici bij verschillende partijen die hele redelijke dingen zeggen over klimaat en duurzaamheid. Vandaag mag echter wel even de vlag uit voor Maria van der [...]