Het bezonken klimaatrealisme van prof. dr. ir. Louise Fresco

Louise Fresco. Van een onzer correspondenten. Al eerder vloeide zuiver klimaatrealisme uit de pen van duurzaamheidshoogleraar Louise Fresco. Onlangs stelde ze nog dat ‘klimaat ideologie is geworden’. In haar NRC- column over de klimaattop in Glasgow onderbouwt ze haar visie met meer argumenten. Ze stelt zich even op als weergodin en kijkt vanaf [...]