Klimaat in het eerste millennium

Kleine IJstijd. Onderzoek van Michael Mann e.a. weerlegd door gletsjers en nieuwe chronologie. Een gastbijdrage van Henk Feikema. Het klimaat staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Aanhangers van de aanname dat de mens schuldig is aan de huidige klimaatverandering gaan steeds meer een stempel drukken op door politici, bedrijven en andere organisaties te [...]