Bart Verheggen : nieuw boek, zelfde verhaal

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Dr. Ir. Bart Verheggen heeft een vlot leesbaar boekje geschreven met als titel ‘Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering’. Aardige titel, maar u leest slechts wat de auteur wilt dat u volgens hem zou moeten weten, en vooral wat u niet mag weten. Opvallend is namelijk dat de auteur [...]

Door |11 april 2020|138 Reacties

Moeten we minder barbecuen voor het klimaat?

We zijn inmiddels bekend met het magische 18 procent getal: het door vele activisten én politici geclaimde aandeel van de veehouderij in de totale antropogene uitstoot van broeikasgassen. Met vaak als toevoeging ‘groter dan de transportsector’. En daarna de uitroep: eet minder vlees, terwijl welvarende mensen juist sterk hechten aan dierengerechten. Alle wegen [...]

Door |22 juni 2010|2 Reacties

Industriële landbouw ‘zette enorme rem’ op broeikaseffect

Het gebruik van kunstmest, pesticiden en verbeterd zaaigoed in de landbouw heeft onze planeet behoed voor een extra dosis aardopwarming. Tot die conclusie zijn Steven Davis en zijn collega's van het Carnegie Instituut in Californië gekomen. Ze berekenden hoeveel broeikasgassen de voorbije halve eeuw zouden zijn uitgestoten als de groene revolutie niet had plaatsgevonden. Die [...]