Groene Groei is geforceerde economische krimp vanuit paradijsverlangen

Ik voltooi net een boek van Kevin Rusby over apocalyptische denkbeelden en het verlangen naar het Paradijs. Vele Maarten Hajers passeren daar de revue in vele gedaantes. In een ander geschrift, de Christendemocratische verkenningen mag de echte Maarten Hajer van het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL) het groene groeivangelie verkondigen (=planmatig geforceerde [...]

Door |17 augustus 2012|10 Reacties

PVV en VVD leggen Greenpeace vuur na aan de schenen

In het bovenstaande krantenartikel geeft de PVV – net als in het Turkijedebat- duidelijk blijk van een gebrek aan historisch inzicht. In dit geval een gebrek aan kennis van de geschiedenis van de machinaties van Greenpeace cum suis. Richard de Mos stelt het zo voor alsof Greenpeace pas met die betonblokken in zee [...]

Door |21 november 2011|13 Reacties

PBL excelleert met onthullend rookgordijn

Wat moeten we maken van het jongste klimaatrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving? Reactie minister Huizinga (VROM) op PBL-rapport “Hoofdconclusies IPCC-rapport staan overeind”. Zo luidt de titel van het begeleidende persbericht. Op mijn kritische vraag of de minister hiermee de algehele IPCC-eindconclusies bedoelt, wordt me van ministeriële zijde bezworen dat het alleen om de [...]

Door |5 juli 2010|47 Reacties