Leeuwarder Courant licht Friese lezers op over Energieakkoord

Langwinterweer 2013: Het SER-'energie-akkoord heeft als hoofddoel om met tientallen miljarden euro's lastenverzwaring opwarming van het klimaat tegen te gaan, terwijl na de temperatuursprong eind jaren '80 de temperatuur in De Bilt nauwelijks nog steeg (21 jaar) Bij een folkloristisch sportfestijn (kaatsen/koetjesilen) of bij een ontsnapte ezel uit Elahuizen, bestaat geen betere informatiebron [...]